tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
An Old woman that is still down to fuck.
Nigga 1: yo dawg, I just done hook up with this throwback bitch.

Nigga 2: for realz g

Nigga 1: hellz yeah
viết bởi Pimpology 14 Tháng mười, 2013