tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
After masturbating, flicking the jizz off your hand.
After going to the titty bar I'm throwin' kids.
viết bởi mike in pdx 06 Tháng chín, 2013