tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Wearing sandals or flip-flops that are too small so that one's toes hang over
My nasty neighbor is always throwin' shrimp
viết bởi dribnif 04 Tháng sáu, 2013