tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
to indiscriminantly discharge semen without thought to where it may land.
Man, I got those cheerleaders so high, they had me throwin yogurt all over my mini-van!
viết bởi biggdogg 14 Tháng mười một, 2003