tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
The act of vomitting. Also known as: barf, ralph, puke.
Dude, your chick is in the bathroom throwing chunks right now!
viết bởi Crickett6969 15 Tháng sáu, 2008