tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
One worthy of thrusting, in the physical sense.
Mike: Did you check out that girl, Stephanie?
Ryan: Yeah man, totally thrustworthy.
Mike: I'd hit it.
viết bởi G-orgy 18 Tháng hai, 2008