tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
General friendly alternative for idiot, used towards mates.
Alreet you old thrutchpot!
viết bởi Tboy 03 Tháng sáu, 2005