tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A woman from kennsington named Lynne
That bitches nipples was 3 inches long. They be thumb nipples. You know what?? You're a Lynne, ya bastard!!
viết bởi zooooooowicki 13 Tháng mười một, 2013