tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Pooping while your thumb is on the head of your penis
Thumb on Mushroom Shit: It's better when circumcised!
viết bởi HeadLampBoys 04 Tháng một, 2010

Words related to thumb on mushroom shit

bowel movement crap dump poop shit thumb on mushroom tom toms