Top Definition
a HUGE bitch!
EVERBODY RUN ITS THUNDERCHUNKS! DUN DUN DUN NAHHHHHhHH
viết bởi jeremy ryan 07 Tháng tư, 2004
An emcee who is known for his battle rapping, in and around the Massachusetts underground hip-hop scene.
Yo, I heard some fool is battling Thunder Chunk tonight.
viết bởi Houseman 06 Tháng tám, 2008
dude its like
u look @ this bitchs ass rite
and ur just like
freakin thunnnderrrchuunk
CHUUUNNNK
Damn girl you got the thunderchunk.
viết bởi thunderchunkster 13 Tháng tư, 2010
big cheeky butt. Derived from Thunder Butt. Can also be referred as Thunder Cheeks. bubble butt booty big butt
Wow, mon check out that thuder chunk at 5'oclock.
viết bởi Kipp 15 Tháng mười hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×