tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
a thur thur is a retarded ass mutha fucka. Hence the sound they make thur thur
Did u see all those thur thurs on the small bus?
viết bởi P Nwaneri 31 Tháng tám, 2005