tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
2.
P.I. muthafuckin M.P reppin' North Palm Beach FLA, BITCHES!!!
Ay girl, der dat boy THURSty, lets go try and get us a peeezzzzaaa dat fine ass.
viết bởi THURSty 04 Tháng mười hai, 2003
 
1.
of a homosexual nature


Man you are thursty
viết bởi Lyndon B Johnson 12 Tháng tám, 2003