Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
So far; up to this point in time
Thusfar all's good as all's swell that ends well.
viết bởi Hercolena Oliver 21 Tháng mười, 2008
1 3

Words related to thusfar:

far point so time well