tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
thushan, is a person who has no control over a raised eyebrow.
tht guy has a thushan!!!
viết bởi thenishster 12 Tháng ba, 2005