tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
a sex move were as your having sex you bear hug the girl riding on top causing here to tighten up.
man i did so many tiabears last night. that chick's ribs may be black and blue
viết bởi tiabear random 10 Tháng năm, 2011