tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Titties so delightful, their mere presence adds joy to your world.
"damn, them TIBITTIES!"
viết bởi NuSonRize 29 Tháng một, 2005

Words related to tibitties

tibbidies