tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
another word for "gansta"
look at that ticker g, bet you errday he's hustlin'
viết bởi teeheehee3292380932832 24 Tháng bảy, 2011