tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
when you rub your dick on a bitch's teeth.
My dick is sore from tickling the ivories all night.
viết bởi SteeVIN Deisel 28 Tháng bảy, 2008