tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
slang phrase for female masterbation
Last night I walking in on my old lady tickling her taco
viết bởi shawn 19 Tháng mười một, 2003