tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A good looking girl or bloke. As in a tick one, tick person
Check her out, she's a proper tickun!
viết bởi Jackie-F 11 Tháng chín, 2005

Words related to tickun

tick