tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
This Is Gonna Be Incredibly Funny
(while txting) dud ur gonna lose th bet! tigbif! Lol
viết bởi Phycadelicman101 23 Tháng tám, 2008

Words related to tigbif

lol omg rotfl tisnf w/e