tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The sound mario makes when he goes down a tunnel
whoop whoop whop gouch gouch gouch ( gumba hit mario) whoop tiko tiko tiko
viết bởi Kiser 13 Tháng tám, 2003