tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A tiku or group of tikus forming a syntactic constituent with a single grammatical function. See also Tiku 1942.
A tiku tiku is a tiku in his own right.
viết bởi bozobozozozozozo 07 Tháng mười, 2006

Words related to tiku tiku

tiktiktiku tikui tikuis tikuo tikus