tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
Hebrew (Jewish) name meaning Hope.
I shall name her Tikva.
viết bởi Jewru 10 Tháng mười, 2013