not hottest asian girl alive, hottest girl alive. period.
u know im right
viết bởi Rory 04 Tháng mười hai, 2003
she is mine so all yall boners go down because..shes mine.. allll mine
fuck yeah ill do her now..and yes..im a girl also..
viết bởi [tracy] 22 Tháng mười một, 2003
=HOTTEST ASIAN CHICK ALIVE!!!

Tila...you fukken rock!!!!!
viết bởi x 17 Tháng mười, 2003
No, she's mine!
I had secks with Tila Nguyen last night.
viết bởi h4x0r 08 Tháng tám, 2003
The hottest woman on the earth. 'david' is a fucking moron, she doesn't have 'the hugest tites'. While her boobs aren't that big she's way hotter than any other female.
shes mine motherfuckers, i actually HAVE had sex with her. Beat that, motherfuckers.
viết bởi tila'sman 10 Tháng tư, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×