tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Brazilian slang for slapper
Puta tilanga, meu!
(What a slapper, bro!)
viết bởi ZaTilanga 21 Tháng tư, 2011