tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A word that text-to-speech software programs have difficulty pronouncing.
ME: "Hey man, type in t-i-l-b-p!"
FRIEND: "OK dude."
COMPUTER: "tilllll buh puh!"
EVERYONE: "HA HA HA HA HA!"
viết bởi Ruthless Brad 02 Tháng năm, 2005