tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Synonymous with the word shit
You are SO full of tiligus
viết bởi Deeblite 02 Tháng tám, 2004