tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
It's over 9000.
What's a tilobyte? It's over 9000.
viết bởi 211noob211 09 Tháng mười hai, 2009

Words related to tilobyte

brain lapse fluffeh noob photoshop