tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
To get one's naughty bits all excited: Bumpy nipples, twitchy pussy or hard-on.
Diane gets all tingly when I suck on her earlobes.
viết bởi Chuck D. Bones 27 Tháng mười một, 2010
 
2.
tingly - a painkiller.
I took a tingly last night.
viết bởi charlesbronson 22 Tháng hai, 2005