Top Definition
A devastating medical condition specific to men that once it strikes leaves the victim incapacitated and incapable of doing anything.

No known cure but time.
You know, when you're like on the couch and it's like "Damn, I've got tingly dick. Well I'm not going anywhere now."
viết bởi MKH - Don't playa hate 03 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×