Top Definition
Something that starts out tiny but transforms into something enormous.
The transformation of Apple Computer from "garage brand" to "global empire" is tinormous.

The idea was tinormous; It started out as a spark and turned into a raging fire.

My boyfriend had a tinormous weenie.
viết bởi thanksthanks 14 Tháng mười, 2013
{tai-NOR-muss} Adj: Extremely tiny; the opposite of "ginormous"
New technologies have made microchips tinormous.
"He has a tinormous penis."
viết bởi dele. 17 Tháng chín, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×