tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The smallest squeak of a fart.
Was that a tiny fly sneakin' out?
viết bởi SeriousCat12345 18 Tháng mười một, 2013