tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
something bad has happened
Not the tippyta, lord not the tippytas
viết bởi Neo06 15 Tháng một, 2004