tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
for people who pronounce tiramisu like a cunt.
tiramizu, work it out
viết bởi titanshuffle 21 Tháng hai, 2010