tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
steamy long penis with balls covered with multicoloured pubic hair lumps
Gross! He has tirbis between his legs!
viết bởi long_in_short 02 Tháng mười, 2012