tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the flyest mu fucka you done eva seen
when you see a tirpak
MOVE BITCH!
warning: pukes in shower caddy
oh snap tirpak comin through
viết bởi footballbeast 28 Tháng tám, 2008