tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A man, or women who enjoys nibbling on tits
Yo don't be a tit nibler to Sam
viết bởi ballernipples 12 Tháng sáu, 2010