tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
zits on a tit (a nasty turn-off, no matter how big the tit)
We all see Alicia's tit zits when she wears a bikini. She currently has no boyfriend.
viết bởi kickflipdude 22 Tháng bảy, 2011