tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Someone who combines being a 'tit' and behaving like a 'noob' an overall idiot
Bob is a titnoob
viết bởi hammersman 05 Tháng mười, 2012