tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
"Fuck you" in Tahitian.
I asked him to lend me 10000 Polynesian francs. "Titoi, popa'a" said he.
viết bởi octopod 07 Tháng mười, 2004

Words related to titoi

popa'a