tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Large HUGE even boobs...as in tits, but bigger...and weigh a ton
Good heavens, look at those titons!
viết bởi Craig Campbell 28 Tháng tư, 2006