Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là queef:
 
1.
tits that are so big that their scary
Dude, RUN!!! That bitch gots some giant titonsters!
viết bởi twistedtank71 13 Tháng tư, 2009
6 0
 
2.
massive breasts
DAYYUM lookit the titonsters on jessica alba
viết bởi aasfhk 01 Tháng ba, 2009
2 3
 
3.
big boobs
Wow her titonsters are massive!!
viết bởi Nani&Alexis 07 Tháng hai, 2010
2 6