tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
tits that are so big that their scary
Dude, RUN!!! That bitch gots some giant titonsters!
viết bởi twistedtank71 13 Tháng tư, 2009
 
2.
massive breasts
DAYYUM lookit the titonsters on jessica alba
viết bởi aasfhk 01 Tháng ba, 2009
 
3.
big boobs
Wow her titonsters are massive!!
viết bởi Nani&Alexis 07 Tháng hai, 2010