tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Aesthetics. Making something look pretty and nice.
I'm just good at the tits and lipstick.
viết bởi H.R. Paperstacks 25 Tháng mười, 2013