tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A bar which has servers with nude breasts.
John: Have you heard of this new tittie bar in down town, servers have nice racks.
viết bởi mahHD 06 Tháng mười hai, 2008