tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
little titties, rearranged as to not sound so offensive.
Damn! that sucks. shes got some tittle litties
viết bởi 1manofsteel 30 Tháng mười hai, 2012