tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
to describe getting owned in the owrst possible way.
:OH MY GOD!! robert just got tittled

ex:haha he just got tittled
viết bởi mervoski 08 Tháng mười một, 2010