Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
1.
someone that is hot, thin, and smart
the girl was a tittleywink
viết bởi anonymous 29 Tháng năm, 2003
6 9