tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
licking a black person
person 1: hey I was titwanking last week
person 2: ew
viết bởi pooplicker357 25 Tháng chín, 2013