tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
2.
Too long, Didn't read.

any over wordy thread or long drawn out story that people don't want to really read, but reply to any way.
viết bởi D. ESPI 12 Tháng ba, 2003
 
1.
Forum lingo for "Too long: didn't read."
Post: "Blah blah blah blah... blah blah blah."

Reply: "tl:dr"
viết bởi Jimbob 12 Tháng mười, 2004